صفحه اصلیدرباره مارتبه بندیلیست پروژه هالیست کارکنانارتباط با ماسایت های مرتبطMail
     
 

  

 

محمدرضا درفشی

مدرك تحصيلي (رشته تحصيلي)

محل تحصيل

تاريخ

فوق  لیسانس مهندسی راه و ساختمان

دانشکده فنی دانشگاه تبریز

1352

 

سمت تاریخ
طراحی های توسعه منابع آب از سال 1353 تاكنون
هدایت و مدیریت طرح های توسعه منابع آب از سال 1353 تاكنون
نظارت بر اجرای پروژه های شبکه - سد انحرافی و سد مخزنی از سال 1353 تاكنون
رئیس کارگاه در بجنورد کرج تهران شرکت ساختمانی پاسارگاد فروردین 1353 لغایت 1357
رئیس دفتر فنی و مدير امور قراردادها شرکت پاسارگاد تهران فروردین 1357 لغایت مرداد 1359
مدیر پروژه آبرسانی شهر های مازندران آب منطقه ای شمال تیر  1359 لغایت مهر 1360
مدیر و طراح پروژه های آبرسانی آب منطقه ای مازندران مهر 1360 لغایت  اسفند 1365
مدیر پروژه رودخانه های تالار بابل هراز آب منطقه ای مازندران اسفند 1365 لغایت  شهریور 1369
مدیر پروژه اجرای سد انحرافی و کانالهای تجن  
مدیر پروژه اجرای سد بتنی دو قوسی شهید رجائی شهریور 1369 لغایت شهریور 1377
مدیر عامل شرکت مهندسین خزرآب فروردین 1377 لغایت 31/4/84
عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور خزر آب از سال 1380 تا کنون

مدیر امور طرح و نظارت مهندسین مشاور خزرآب و نظارت بر اجراي سدهاي لاستيكي :

   - نظارت بر اجراي سد لاستيكي عرب خيل در بهنمير مازندران

   - نظارت بر اجراي سد لاستيكي آرميچ كلا در بابل مازندران

   - نظارت بر اجراي سد لاستيكي خواجه نفس در بندرتركمن گلستان

از سال 1384 تا كنون

 

آدرس : ساري - بلوار پاسداران - 20 متری رفیع  -  جنب دبیرستان پیش دانشگاهی رفیع - کوچه خزر - صندوق پستي : 1444-48175

   تلفن : 33345316-33345315(011)                  فاكس : 33344229(011)   

  Email: khazarab@khazarab.com  

صفحه اصلی | درباره ما | ارتباط با ما | سایتهای وابسته